Có 1 kết quả:

cā zi ㄘㄚ

1/1

cā zi ㄘㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eraser
(2) (kitchen) grater
(3) shredder