Có 1 kết quả:

cā zi

1/1

cā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eraser
(2) (kitchen) grater
(3) shredder