Có 1 kết quả:

cā mǒ

1/1

cā mǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wipe