Có 1 kết quả:

cā diào

1/1

cā diào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lau chùi sạch sẽ

Từ điển Trung-Anh

to wipe