Có 1 kết quả:

cā wǎn bù

1/1

cā wǎn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dish cloth
(2) tea towel