Có 1 kết quả:

cā wǎng qiú

1/1

cā wǎng qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) net ball
(2) let (tennis etc)