Có 1 kết quả:

cā dìng zhǐ

1/1

cā dìng zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

toilet paper