Có 1 kết quả:

cā shēn ér guò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to brush past