Có 1 kết quả:

cā yīn

1/1

cā yīn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phụ âm xát (ngôn ngữ)

Từ điển Trung-Anh

fricative