Có 1 kết quả:

cā hēir

1/1

cā hēir

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) dusk