Có 1 kết quả:

gē jiǎo bǎn

1/1

gē jiǎo bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

footrest