Có 1 kết quả:

kuò jí

1/1

kuò jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to extend to