Có 1 kết quả:

kuò yīn qì

1/1

kuò yīn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) megaphone
(2) loudspeaker
(3) amplifier
(4) microphone