Có 1 kết quả:

bǎi dì tān

1/1

bǎi dì tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to set up a stall on the ground
(2) fig. to start up a new business