Có 1 kết quả:

bǎi bù

1/1

bǎi bù

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bày biện, xếp đặt
2. chi phối

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrange
(2) to order about
(3) to manipulate