Có 1 kết quả:

bǎi tān ㄅㄞˇ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to set up a vendor's stall in the street