Có 1 kết quả:

bǎi tān

1/1

bǎi tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to set up a vendor's stall in the street