Có 1 kết quả:

bǎi tān zi

1/1

bǎi tān zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set up a stall
(2) to maintain a large staff and organization