Có 1 kết quả:

bǎi dù

1/1

bǎi dù

phồn thể

Từ điển phổ thông

bến phà qua sông

Từ điển Trung-Anh

ferry