Có 1 kết quả:

bǎi tuō wēi jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to break out of a crisis