Có 1 kết quả:

bǎi pǔ

1/1

bǎi pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on airs
(2) to be ostentatious