Có 1 kết quả:

bǎi pǔr

1/1

bǎi pǔr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 擺譜|摆谱[bai3 pu3]