Có 1 kết quả:

bǎi mài ㄅㄞˇ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hawking
(2) street vending