Có 1 kết quả:

pān qīn dào gù ㄆㄢ ㄑㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to use claims to kinship or friendship to climb socially (idiom)