Có 1 kết quả:

rǎng gòu

1/1

rǎng gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to clear oneself of dishonor