Có 1 kết quả:

cuán cù

1/1

cuán cù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to gather closely together