Có 1 kết quả:

tān shìr

1/1

tān shìr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to get into trouble