Có 1 kết quả:

tān shòu

1/1

tān shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to set up stall