Có 1 kết quả:

tān shāng

1/1

tān shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stall-keeper
(2) street peddler