Có 1 kết quả:

tān tí

1/1

tān tí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to amortize
(2) amortization