Có 1 kết quả:

tān shài

1/1

tān shài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lay sth out to dry