Có 1 kết quả:

tān pài ㄊㄢ ㄆㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to distribute proportionately
(2) to share out