Có 1 kết quả:

tān pái

1/1

tān pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lay one's cards on the table