Có 1 kết quả:

tān bó

1/1

tān bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dilution