Có 1 kết quả:

tān xiāo

1/1

tān xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to amortize
(2) amortization