Có 1 kết quả:

tān xiāo ㄊㄢ ㄒㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to amortize
(2) amortization