Có 1 kết quả:

tān qián

1/1

tān qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to bear part of the cost

Một số bài thơ có sử dụng