Có 1 kết quả:

tān kāi

1/1

tān kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spread out
(2) to unfold