Có 1 kết quả:

tān jī dàn

1/1

tān jī dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scrambled eggs