Có 1 kết quả:

tān tóu ㄊㄢ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a vendor's stall