Có 1 kết quả:

tān tóu

1/1

tān tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a vendor's stall