Có 1 kết quả:

tān huáng cài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(dialect) scrambled eggs