Có 1 kết quả:

tān diǎn

1/1

tān diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

place for a vendor's stall