Có 1 kết quả:

jué duó ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to pillage
(3) to plunder