Có 1 kết quả:

Zhī nǔ gān

1/1

Zhī nǔ gān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinook (helicopter)