Có 1 kết quả:

Zhī nǔ gān ㄓ ㄋㄨˇ ㄍㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinook (helicopter)