Có 1 kết quả:

zhī shū

1/1

zhī shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branch secretary
(2) secretary of a branch of the Communist Party or the Communist Youth League
(3) abbr. for 支部書記|支部书记