Có 1 kết quả:

zhī liú

1/1

zhī liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tributary (river)