Có 1 kết quả:

zhī lí pò suì ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scattered and smashed (idiom)