Có 1 kết quả:

zhī jiě

1/1

zhī jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 肢解[zhi1 jie3]