Có 1 kết quả:

zhī duì ㄓ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

detachment (of troops)