Có 1 kết quả:

zhī duì

1/1

zhī duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

detachment (of troops)