Có 1 kết quả:

shōu qì

1/1

shōu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

received in full (goods, payment)