Có 1 kết quả:

Gǎi zé xiàn

1/1

Gǎi zé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gerze county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Sger rtse rdzong