Có 1 kết quả:

gǎi cuò

1/1

gǎi cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to correct an error

Một số bài thơ có sử dụng