Có 1 kết quả:

gǎi cuò

1/1

gǎi cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to correct an error